2 d’abril, Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme.

Manifest Aprenem Autisme

S’estima que 7 milions de persones tenen autisme a Europa, a Espanya, més de 450.000 i a Catalunya, l’1,23% o 1 de cada 81 persones té autisme.

Per a Aprenem Autisme, la celebració del Dia Mundial de l’Autisme suposa l’oportunitat de promoure i defensar un model de societat inclusiva que no exclogui la diversitat de formes de viure i ser presents al món. No volem trobar a faltar a cap persona amb autisme als entorns que totes i tots compartim: els nostres espais de vida en comú, d’aprenentatge, de treball o del gaudi social. És per a nosaltres una ocasió per reivindicar el valor de la diversitat i de la inclusió i per afirmar el compromís ferm amb el model de drets establert a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. Treballem, per tant, perquè cap persona amb autisme es vegi sotmesa a qualsevol mena de discriminació per raó de la seva diversitat o de la seva necessitat de suports.

Avui volem afirmar la condició i el reconeixement de les persones amb autisme com a ciutadanes i ciutadans de ple dret a la nostra societat, sense cap tipus d’excepció. Reclamem les oportunitats i recursos necessaris per a poder construir vides dignes i significatives en comunitat. Molt especialment, volem donar visibilitat a les persones amb autisme davant dels nombrosos reptes provocats per la falta d’adaptació i sensibilitat de l’entorn en les més diverses àrees: educativa, laboral, d’habitatge i de serveis i recursos socials. Per aquest motiu, des d’Aprenem Autisme seguirem defensant els drets de les persones amb autisme i seguirem treballant per trencar mites i estereotips que suposen veritables barreres per aconseguir una veritable inclusió. L’emergència sanitària dels darrers anys continua generant situacions d’estigmatització i discriminació en àmbits com la salut, l’educació, el treball, l’oci i el temps lliure posant  en evidència la necessitat de fer realitat principis com la inclusió, l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats en condicions d’equitat.

Per aquest motiu, des d’Aprenem Autisme reiterem les peticions que com a entitat venim realitzant al llarg del temps i que estan totalment alineades amb les de la Federació Catalana d’Autisme, Autismo España i Autismo Europa. Fem una crida a les autoritats competents per garantir els recursos, els serveis i els suports específics que donin resposta als reptes actuals que han d’afrontar les persones amb autisme i les seves famílies, i demanem que:

  1. Es facilitin els recursos i mitjans necessaris a la xarxa dels serveis socials i sanitaris públics per garantir un diagnòstic acurat i precoç de l’autisme i un servei d’intervenció terapèutica suficient, públic i universal.
  2. Es garanteixi una xarxa variada, suficient, específica i especialitzada de serveis de suport, recursos i centres educatius que contempli totes les etapes educatives en tots els territoris. Han de disposar dels mitjans adequats per facilitar una educació de qualitat, individualitzada i centrada en la diversitat, en les capacitats, prioritats i necessitats de cada persona amb autisme.
  3. Es faciliti l’accés a les oportunitats de formació continuada, ocupació i experiències laborals que garanteixin l’exercici del dret al treball, amb l’existència d’itineraris laborals personalitzats, comptant amb els recursos necessaris i adients, amb programes d’orientació, inserció i de Treball amb Suport especialitzats en les necessitats de les persones amb autisme. S’ha de possibilitar l’aportació del talent i els valors de les persones amb autisme als nostres entorns laborals i productius.
  4. Es garanteixi el dret a la Vida Independent i a la Inclusió a la Comunitat de les persones amb autisme, prevenint la seva institucionalització en entorns segregats i garantint l’accés a opcions d’habitatge inclusiu i al suport de l’Assistència Personal com  a recursos necessaris per construir projectes de vida dignes, en igualtat i significatius per a la persona.
  5. Es garanteixi una atenció mèdica qualificada en igualtat de condicions que la resta de la població amb protocols i procediments que contemplin les necessitats específiques del col·lectiu.

Avui, les pròpies persones autistes fan ús de la seva capacitat d’autorepresentació i apoderament per demanar una nova mirada de la societat envers la seva diversitat i exigir les mesures que garanteixin l’exercici ple dels seus drets i llibertats, en igualtat amb la resta de ciutadanes i ciutadans.

I, per tant, les persones autistes en primera persona demanem:

  1. Una societat on l’autisme estigui normalitzat, sigui conegut i s’accepti no com una discapacitat sinó com una condició, garantint el nostre dret a la igualtat.
  2. Un coneixement extens i rigorós sobre l’autisme que permeti comprendre com funcionem les persones autistes fugint dels mites i estereotips actuals, tot reconeixent el nostre diferent estil cognitiu i tenint en compte el nostre punt de vista.
  3. Una societat que entengui i respecti la diferència, que la visqui com un actiu i com una oportunitat d’enriquiment, mai com un problema o com un estigma.
  4. Una societat que cerqui noves fórmules inclusives que promoguin una vida independent i digna per a tothom, que afavoreixi l’autonomia i el desenvolupament de totes les persones durant tot el cicle de vida.